ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CẢNG CỬA VIỆT KHÓA VII NHIỆM KỲ NĂM 2023-2028

Chiều ngày 1/12/2022, Công đoàn cơ sở Cảng Cửa Việt long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
🗣🗣 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cổ Thế Chung – HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Hoàng Đức Chung – Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty
✨✨ Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí, đồng chí Hoàng Văn An được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn huyện Gio Linh, lần thứ VII.
👉👉 Việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng Cửa Việt, góp phần rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trong thời gian tới.