Dịch vụ khai thác cảng

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt là dịch vụ khai thác cảng biển: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, lưu kho, bãi và các dịch vụ khác. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa là mảng kinh doanh chính của công ty. Công ty có 2 cầu cảng số 1 và số 2 luồng lạch đảm bảo tàu 3000 tấn. Khi khách hàng có hàng hóa vận chuyển thông qua đường biển, hai bên sẽ cùng nhau tiến hành trao đổi, bàn bạc để ký kết hợp đồng, trên cở sở đó công ty thực hiện việc xếp dỡ hàng hoá từ tàu lên ô tô hoặc ngược lại cho khách hàng. Khách hàng chủ yếu công ty cổ phần Tiến Phong và CT TNHH MTV Thanh Thành Đạt. Mạt hàng gổ dăm xuất Trung Quốc. Chủ yếu hàng xuất khẩu. Dịch vụ kinh doanh kho, bãi: Hàng hóa trước/sau khi xếp dỡ, trong trường hợp chủ hàng có nhu cầu lưu hàng tại kho, bãi để trung chuyển hàng, công ty sẽ cho thuê kho, bãi. Hiện nay, cảng có 01 kho chứa hàng tổng hợp với diện tích 900m2. Bãi của công ty gồm có 02 bãi bê tông với diện tích: 1.200m2, được xây dựng ngay sau hai cầu cảng thuận lợi cho khách hàng thuê để tập kết hàng hóa, chủ động nguồn hàng trước lúc bốc hàng xuống tàu, nhằm giải phóng tàu nhanh, không để tàu nằm chờ hàng.