KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
 TÀU ĐI:
CRYSTAL SEA 116 NIL K7 VT 15:00 VOSA
TAN THUY 6868 99 NIL K12A VT GS
HAI NAM 39 171 NIL K12 VT GS
VINACOMIN HA NOI 117 NIL T2 VT KAC
ALPHA 106 NIL T2,DEB VT TAU
 TÀU ĐẾN:
PHUONG DONG 10 103 PBON HT:11:00 K5 TYS
ALAMO 183 KIM KHI HT:01:00 K12C FLC
TIEN QUANG 68 93 KIM KHI HT:00:00 K12B GS
WU YI HAI 190 KIM KHI HT:19:00 TL2 AGE
TÀU DỜI: